Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΙ : Επαγγελματικά Δικαιώματα και Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα με αρ. 108/ΦΕΚ 141/12-6-2013, τ. Α΄, με θέμα: «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» [i].


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου