Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Άρθρο 46
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

4. Η λειτουργία της Α΄ Τάξης των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παύει το σχολικό έτος 2012-2013. 
 Οι ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τη 15η Σεπτεμβρίου 2014 και οι
υπόλοιπες ΕΠΑ.Σ. τη 15η Σεπτεμβρίου 2015 καταργούνται.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου