Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2019

<div style="position: relative; width: 300px; height: 197px;"><a href="https://phet.colorado.edu/sims/semiconductor/semiconductor_en.jar" style="text-decoration: none;"><img src="https://phet.colorado.edu/sims/semiconductor/semiconductor-600.png" alt="Semiconductors" style="border: none;" width="300" height="197"/><div style="position: absolute; width: 200px; height: 80px; left: 50px; top: 58px; background-color: #FFF; opacity: 0.6; filter: alpha(opacity = 60);"></div><table style="position: absolute; width: 200px; height: 80px; left: 50px; top: 58px;"><tr><td style="text-align: center; color: #000; font-size: 24px; font-family: Arial,sans-serif;">Click to Run</td></tr></table></a></div>

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Άρθρο 46
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

4. Η λειτουργία της Α΄ Τάξης των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παύει το σχολικό έτος 2012-2013. 
 Οι ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τη 15η Σεπτεμβρίου 2014 και οι
υπόλοιπες ΕΠΑ.Σ. τη 15η Σεπτεμβρίου 2015 καταργούνται.Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΙ : Επαγγελματικά Δικαιώματα και Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα με αρ. 108/ΦΕΚ 141/12-6-2013, τ. Α΄, με θέμα: «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» [i].